9 VII 2024 r.

Aleksandra Kornowicz laureatką Stypendium im. Witolda Lutosławskiego

Studentka II roku studiów magisterskich na Wydziale Instrumentalnym w klasie skrzypiec dr hab. Jakuba Jakowicza, prof. UMFC oraz dr Roksany Kwaśnikowskiej-Stankiewicz

Z radością informujemy, że Aleksandra Kornowicz, studentka II roku studiów magisterskich na Wydziale Instrumentalnym w klasie skrzypiec dr hab. Jakuba Jakowicza, prof. UMFC oraz dr Roksany Kwaśnikowskiej-Stankiewicz, otrzymała Stypendium im. Witolda Lutosławskiego.

Stypendium im. Witolda Lutosławskiego jest prestiżową nagrodą artystyczną ufundowaną przez spadkobierców kompozytora. Przeznaczone jest na studia podyplomowe laureata realizowane za granicą.

Serdecznie gratulujemy!

fot. M. Żaboklicki