12 IV 2024 r.

Wiktoria Białostocka laureatką Międzyuczelnianego Konkursu Kaprysów im. Jana Staniendy

Studentka I roku studiów magisterskich na Wydziale Instrumentalnym w klasie skrzypiec prof. dr hab. Sławomira Tomasika

Z radością informujemy, że Wiktoria Białostocka, studentka I roku studiów magisterskich na Wydziale Instrumentalnym w klasie skrzypiec prof. dr hab. Sławomira Tomasika, otrzymała I nagrodę na Międzyuczelnianym Konkursie Kaprysów im. Jana Staniendy

Serdecznie gratulujemy!