2 XII 2022 r.

Zofia Dębska laureatką II nagrody na VII Przeglądzie Altowiolowym im. Tadeusza Goneta

Studentka I roku studiów licencjackich, na wydziale instrumentalnym, w klasie altówki dr. Michała Bryły

Z radością informujemy, że Zofia Dębska, studentka I roku studiów licencjackich, na wydziale instrumentalnym, w klasie altówki dr. Michała Bryły, otrzymała II nagrodę na VII Przeglądzie Altowiolowym im. Tadeusza Goneta.

Serdeczenie gratulujemy!