27 IX 2021 r.

Martyna Dziechciarz laureatką I nagrody w kategorii solo

na International Moscow Music Online-Competition 15.09.2021

Z radością informujemy, że studentka  ii roku studiów magisterskich, w klasie prof. dr. hab. Piotra Reicherta oraz dr. Marka Czecha, Magdalena Dziechciarz została laureatką I nagrody w kategorii solo na International Moscow Music Online-Competition (15.09.2021) oraz zdobywczynią Grand Prix na IV Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym w Bydgoszczy 29.06.2021.

Serdecznie gratulujemy!!!

fot. Anita Wąsik-Płocińska