15 VIII 2022 r.

Chihiro Deguchi laureatką trzech międzynarodowych konkursów pianistycznych!

Stażystka na wydziale instrumentalnym w klasie fortepianu prof. Joanny Ławrynowicz-Just.

Z radością informujemy, że Chihiro Deguchi, stażystka w klasie fortepianu prof. Joanny Ławrynowicz-Just została laureatką trzech międzynarodowych konkursów:

- Concurs Internacional de Piano On-line Chopin Sessions Felanitx 2022 - III nagroda

- IX Odin International Music Online Competition 2022 - II nagroda

- VII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Online Trzciana 2022 - I nagroda

Serdecznie gratulujemy!

 

fot. Shigeto Imura