18 X 2022 r.

Zhan Zhou laureatką I nagrody Vivaldi International Music Competition

Doktorantka na wydziale instrumentalnym, w klasie skrzypiec ad. dr hab. Agnieszki Maruchy

Z radością informujemy, że Zhan Zhou, doktorantka na wydziale instrumentalnym, w klasie skrzypiec ad. dr hab. Agnieszki Maruchy, otrzymała I nagrodę na Vivaldi International Music Competition

Serdecznie gratulujemy!