20 VII 2022 r.

Zhan Zhou laureatką Gold Prize in Professional Category na Grand Master Music Competition 2022

Stażystka w klasie skrzypiec dr hab. Agnieszki Maruchy

Z radością informujemy, że Zhan Zhou, stażystka w klasie w klasie skrzypiec dr hab. Agnieszki Maruchy została laureatką Gold Prize in Professional Category na Grand Master Music Competition 2022.

Serdecznie gratulujemy!!!