Portfolio

Bio

Barbara Celińska rozpoczęła grę na flecie poprzecznym w wieku 12 lat. W 2017 roku ukończyła z wyróżnieniem Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie w klasie fletu mgr Macieja Hankusa. W 2021 roku ukończyła studia I stopnia z oceną bardzo dobrą w klasie dr hab. Krystyny Gołaszewskiej na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Obecnie kontynuuje naukę na studiach II stopnia na UMFC. Jeździła na wiele kursów i warsztatów muzycznych (VI Międzynarodowy Letni Kurs Mistrzowski Ventus Optimus, Mistrzowski Kurs Interpretacji Muzycznej w Lusławicach, V Meeting Fletowy, XXI Letnia Akademia Muzyczna w Krakowie, II Polski Kongres Fletowy), aby kształcić się pod kierunkiem najlepszych muzyków m.in - prof. Janos Balint, dr hab. Ewelina Zawiślak, dr hab. Wiesław Suruło, , prof. Antonii Wierzbiński, dr hab. Elżbieta Woleńska. Współpracowała z Orkiestrą Trybunału Koronnego w Lublinie, z Orkiestrą Jubilaeum w Lublinie oraz Orkiestrą Teatru Muzycznego w Lublinie. Jest również absolwentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Montessori na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.