Portfolio

Bio

Julia Hanna Kabać ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w 2021 roku. Obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich, a także jest dyplomantką w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Białymstoku w klasie śpiewu solowego. Od lat interesuje się chóralistyką, bierze udział w wielu wydarzeniach chóralnych na terenie Polski i nie tylko. Obok muzyki, w kręgu jej zamiłowań znajduje się również cukiernictwo.