Portfolio

Bio

- absolwentka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej w specjalności Rytmika oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, na Wydziale Tańca w specjalności Choreografia i Teoria Tańca (magisterium z oceną celującą). Obecnie doktorantka Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. W Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce prowadzi zajęcia rytmiki z kształceniem słuchu w klasach I – III cyklu sześcioletniego i w klasach I – II cyklu czteroletniego w szkole muzycznej I stopnia oraz rytmiki i techniki ruchu w szkole muzycznej II stopnia. W kręgu jej zainteresowań naukowych mieści się nowe odczytanie rytmiki Émila Jaques’a-Dalcroze’a i koncepcji plastique animėe oraz teoretyczna, antropologiczno-filozoficzna podbudowa tej metody wychowania muzycznego. Jest autorką szeregu etiud choreograficznych z zakresu plastique animée oraz współautorem instalacji choreograficznej Zaklęcia przedstawionej w ramach koncertu z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca w Warszawie. W sezonie artystycznym 2018/2019 była tancerką Baletu Dworskiego Cracovia Danza założonego przez Romanę Agnel, gdzie doskonaliła warsztat i poszerzała wiedzę na temat technik tańca klasycznego, historycznego, ludowego oraz charakterystycznego. Od sierpnia 2021 roku została członkinią Polskiego Forum Choreologicznego. Uczestniczyła w licznych koncertach, do ważniejszych zaliczyć można udział w cyklu koncertowym Filharmonii Narodowej w Warszawie Spotkania z Muzyką, widowisku multimedialnym w reż. Romana Kołakowskiego Imiona wolności w Hali Stulecia we Wrocławiu, koncercie dla dzieci Muzyka w kolorze biało-czerwonym w Filharmonii Krakowskiej oraz koncercie Interaktywnie 5.0 współorganizowanym przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie. W swojej działalności brała również udział w konferencjach naukowych z zakresu Metody Dalcroze’a m.in. w The 4th International Conference of Dalcroze Studies w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Laboratorium z zakresu Metody Emila Jaques-Dalcroze’a – integracja elementów z prof. Mirosławą Daniel z Instytutu Jaques-Dalcroze’a w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz w V Spotkaniach Zespołów Rytmiki Międzynarodowym Triennale Choreografii Muzyki w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Jest autorką takich artykułów jak: Ruchowa interpretacja dzieła muzycznego. Od proweniencji do rezonansu, Urszula Loba-Wilgocka (red.) [w:] Studia Choreologica vol. 23, Polskie Forum Choreologiczne, Poznań 2023 oraz Lekcje Turnen w Hellerau w latach 1910-1912. W poszukiwaniu wartości zasłoniętych i zagubionych, Ewa Kumik (red.) [w:] Konteksty kształcenia muzycznego, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2022.

1. Clara Schumann – Trzy fugi na tematy J.S. Bacha – Fuga E-dur nr 2 2. Igor Strawiński – Tango d-moll 3. Andrzej Panufnik – Trio fortepianowe cz. III Presto 4. Paweł Mykietyn – 3 for 13 (cz. I)