Portfolio

Bio

Biografia: Taniec jest moją pasją od bardzo wczesnych lat – uczestniczyłam m.in. w lekcjach baletu w przedszkolu, tańca towarzyskiego w szkole podstawowej czy tańca nowoczesnego w gimnazjum. Od gimnazjum do końca studiów regularnie uczęszczałam do Egurrola Dance Studio na zajęcia z tańca jazzowego, początkowo u Anny Derfel, a następnie u Pawła Michno. Uczestniczyłam w tym czasie w corocznych pokazach w ramach Mistrzostw Egurrola Dance Studio, a także w wakacyjnych warsztatach u obu wyżej wymienionych instruktorów i nie tylko. Podczas edukacji artystycznej kształciłam się na kierunku rytmika, którego ważnym elementem jest taniec. Z oceną celującą ukończyłam szkołę muzyczną w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, gdzie na rytmice, technice ruchu czy zespołach rytmiki uczyłam się interpretować muzykę ruchem, improwizować ruchowo oraz tworzyć i wykonywać interpretacje ruchowe, czyli choreografie mające za zadanie przedstawienie muzyki w ruchu. Zdobyłam wraz z zespołem I i II miejsce na I Ogólnopolskim Konkursie Interpretacji Ruchowych Utworów Muzycznych w Łodzi. Uczestniczyłam również w I, II i III Spotkaniach z Rytmiką w Radomiu, gdzie zdobyłam wyróżnienie na II Ogólnopolskim Konkursie Interpretacji Ruchowych, odbywającym się w ramach III Spotkań... Z oceną celującą ukończyłam studia pierwszego i drugiego stopnia na specjalności rytmika na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Miałam tam zajęcia z tańca klasycznego z ad. dr hab. Zofią Rudnicką oraz tańca współczesnego z profesor UMFC dr hab. Aleksandrą Dziurosz, uzyskując z tych przedmiotów oceny celujące. W czasie studiów oprócz rytmiki, techniki ruchu i zespołów rytmiki, uczęszczałam m.in. na kompozycję ruchu. W ramach tego przedmiotu współtworzyłam solową interpretację ruchową do utworu Urszuli Dudziak "Double bounce", z którą zdobyłam wyróżnienie na I Konkursie Choreografii Tanecznych "Powołaj do życia choreografię" w Bielańskim Ośrodku Kultury. Wykonywałam ją także na wielu wydarzeniach na UMFC i nie tylko (m.in. na Międzynarodowym Triennale Choreografii Muzyki w Poznaniu). Stworzona przeze mnie choreografia do utworu "Double bounce" została również wykonana przez uczennicę Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie na Koncercie Mikołajkowym w sali im. Emila Młynarskiego w Teatrze Wielkim. Do innego utworu Urszuli Dudziak – "Future talk", stworzyłam jedną z dwóch dyplomowych interpretacji ruchowych na koniec studiów drugiego stopnia. Z dyplomu otrzymałam ocenę celującą. Na koncercie dyplomowym obecna była autorka utworu. Podczas edukacji na UMFC, na specjalizacji Rytmika, uczestniczyłam w II i III Międzynarodowej Konferencji Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji w Łodzi. Tańczyłam również na wielu innych koncertach na UMFC – corocznych dyplomach innych rytmiczek czy koncertach wydziałowych. Należałam także do zespołu Chopin University Dance Company, z którym występowałam w spektaklach na UMFC, w Teatrze Wielkim czy Filharmonii Podkarpackiej. Do zespołu CUDC należę do dnia dzisiejszego, w ramach studiów licencjackich na kierunku Taniec współczesny, na które uczęszczam od 2020r. W teakcie pandemii koronawirusa zdobyłam nagrodę w konkursie tanecznym "Taniec dla pokrzepienia serc", zorganizowanym przez Kielecki Teatr Tańca. CV: WYKSZTAŁCENIE: Od 2020: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Tańca, Kierunek: Taniec współczesny; 2014-2019: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, Specjalizacja: Rytmika (dyplom magistra sztuki); 2002-2014: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie: 2002-2008 – Kierunek: fortepian (dyplom absolwenta szkoły muzycznej I st.), 2008-2014 – Kierunek: rytmika (dyplom absolwenta szkoły muzycznej II st.); DOŚWIADCZENIE: Prowadzenie zajęć umuzyklniających w Centrum Baletowym "Neoclassica" (2020-2021), Prowadzenie indywidualnych korepetycji z fortepianu, kształcenia słuchu oraz rytmiki z osobami w różnym wieku (od 2010), Praca w prywatnej szkole muzycznej Studio ARTE jako nauczyciel fortepianu (od 2018), Praca w prywatnym przedszkolu muzycznym Rubik Music School jako nauczyciel fortepianu (2018-2020), Prowadzenie lekcji rytmiki i techniki ruchu w szkołach muzycznych I i II stopnia w ramach praktyk (2016-2019); DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA: Uczestnictwo w II i III Międzynarodowej Konferencji Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji w Łodzi (2016, 2018), Uczestnictwo w Konferencji Naukowej Międzynarodowe Triennale Choreografii Muzyki w Poznaniu (2017), Uczestnictwo w I Konkursie Choreografii Tanecznych w Bielaoskim Ośrodku Kultury w Warszawie – wyróżnienie (2017), Przygotowanie uczennic Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie do koncertów w TWON – nauka autorskich choreografii solowych (2017), Uczęszczanie do Zespołu Chopin University Dance Company (spektakle m.in. na UMFC w Teatrze Wielkim czy w Filharmonii Rzeszowskiej; od 2016), Uczestnictwo w I Ogólnopolskim Konkursie Interpretacji Ruchowych Utworów Muzycznych w Łodzi – I i II miejsce (2013), Uczestnictwo w I, II i III Spotkaniach z Rytmiką w Radomiu (wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Interpretacji Ruchowych w ramach III Spotkao z Rytmiką) (2009, 2011, 2013); KOMPETENCJE: język angielski – poziom średniozaawansowany, prawo jazdy kat. B; ZALETY OSOBISTE: Odpowiedzialność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, elastyczność, kreatywność, otwartość, chęć zdobywania nowych umiejętności, cierpliwośd, wszechstronnośd, podzielnośd uwagi, konsekwencja w działaniu, dokładność, wielozadaniowość, punktualność, terminowość, łatwość budowania relacji w pracy zespołowej, aktywne słuchanie; ZAINTERESOWANIA: Taniec, gra na fortepianie, śpiew.

Urszula Dudziak - "Double Bounce"; "Chorale for one"; "By Myself" (trzy choreografie solowe - Zuzanna Ritter); Dmitri Shostakovich - Preludia nr 21 i 22, op. 34 (choreografia solowa - Julia Buczynska); Claude Debussy - Reverie (choreografia solowa - Zuzanna Ritter, Magdalena Gruziel); Meredith Monk - Wa-lie-oh (choreografia solowa - Magdalena Gruziel; Glen Hansard - When your mind's made up (choreografia solowa - Magdalena Gruziel)