Portfolio

Bio

Studentka drugiego roku studiów magisterskich UMFC na specjalności Dyrygentura Chóralna w klasie prof. dr hab. Agnieszki Franków-Żelazny. Od 2014 roku dyrygentka scholi rodzinnej Żywioł wSzelki. Założycielka i dyrygentka w latach 2018-2022 Scholi Młodzieżowej Parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Warszawie. Absolwentka studiów licencjackich UMFC na specjalności Prowadzenie Zespołów Muzycznych w klasie prof. dr hab. Ewy Marchwickiej. Od października 2021 roku pełni funkcję prezesa Koła Artystyczno-Naukowego Dyrygentury Chóralnej UMFC. Od 2022 roku śpiewa w Polskim Narodowym Chórze Młodzieżowym. Od 2022 roku dyrygentka Chóru Władysława IV przy VIII LO im. Władysława IV w Warszawie. Od 2022 roku chórzystka Mus Arietes.