Portfolio

Bio

Mateusz Błaszczak - wiolonczelista, solista i kameralista, wielokrotny laureat konkursów krajowych i zagranicznych, członek Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Sinfonii Varsovii, absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie prof. Andrzeja Bauera. Swoje umiejętności nabywał wcześniej i doskonalił pod kierunkiem dra Piotra Hausenplasa, a także na licznych kursach mistrzowskich u takich pedagogów jak: Danjulo Ishizaka, Torleif Thedéen, Paolo Pandolfo, Denis Severin, Alexander Neustroev czy muzycy Kronos Quartet. W sezonie 2020/2021 był uczestnikiem 9. edycji Akademii Sinfonia Varsovia. W roku akademickim 2021/2022 w ramach programu „Erasmus+” odbył półroczne stypendium na Uniwersytecie Mozarteum w Salzburgu w klasie prof. Enrico Bronzi. Spośród ponad 30 nagród, zdobytych przez artystę na konkursach krajowych i międzynarodowych, warto wymienić I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Elblągu, I miejsce i Nagrodę specjalną na XVIII Międzynarodowym Konkursie im. Bohdana Warchala w Dolným Kubínie oraz I miejsce na Międzynarodowym Turnieju Kameralnym w Bydgoszczy. Młody artysta prowadzi aktywną i różnorodną działalność koncertową. Ze szczególnym upodobaniem wykonuje zapomnianą twórczość kameralną polskich kompozytorów lecz w swoim repertuarze sięga też po muzykę najnowszą. Jako kameralista brał udział m.in. w festiwalach: „Musethica” w Berlinie, „Łańcuch” w Warszawie czy „Ensemble” w Wałbrzychu. Oprócz muzyki kameralnej, wiolonczelista w równym stopniu interesuje się grą w większych zespołach instrumentalnych, w tym orkiestrze symfonicznej. Brał udział w takich projektach jak: Polska Orkiestra Młodzieżowa LYO, European Music Campus Orchestra (Austria), czy Aurora Festival Orchestra (Szwecja), a w latach 2019-2021 był członkiem jednej z czołowych orkiestr młodzieżowych na świecie - European Union Youth Orchestra. Artysta czterokrotnie otrzymał stypendium Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, w latach 2016-2017 był także stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Za swoje osiągnięcia artystyczne został uhonorowany stypendium Młoda Polska 2022.