3 11 2021

  • 10:00

Scientific and artistic conference MEMENTO

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

Katedra Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zaprasza Państwa w dniu 3 listopada 2021 roku do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowo-artystycznej „Memento” – w tej edycji zatytułowanej: DANSE MACABRE jako motyw przemijalności w kulturze europejskiej i jego współczesne reminiscencje.

Komitet Programowy Konferencji będzie realizować konferencję w trybie on-line [link na platformę zoom dostępny w dniu konferencji – szczegóły na www.chopin.edu.pl].

Sesji towarzyszyć będą koncerty oraz artystyczne wydarzenia rekomendowane - szczegóły w załączonym programie.

Komitet Programowy Konferencji:
Dr hab. prof. UMFC Maria Gabryś-Heyke – kierownik Katedry Edukacji Muzycznej
Dr hab. Aldona Nawrocka-Woźniak – kierownik naukowy i artystyczny konferencji
Dr Rafał Grozdew – kierownik organizacyjny

Współpraca:
Dr hab. prof. UMFC Aleksandra Dziurosz
Dr Weronika Grozdew-Kołacińska

Konferencja naukowo-artystyczna
The Academic and Artistic Conference
MEMENTO
2021 
Danse Macabre

3.11.2021,  online 

Harmonogram

SESJA PORANNA  –  10.00

ROZPOCZĘCIE – Słowo od Organizatorów

Dr Niels Berentsen (Haute École de Musique, HES-SO, Genewa, Szwajcaria)

Danses Macabres - Music in Times of the Black Death (wykład po angielsku)

Dr hab. Agnieszka Leszczyńska (Uniwersytet Warszawski)

Średniowieczny taniec śmierci

Dr Anna Kucharska (ZPOSM nr im G. Bacewicz  w Warszawie, 

ZSM im. I.J. Paderewskiego w Białymstoku)

Epitafium w muzyce XVII wieku jako inspiracja w twórczości improwizatorskiej lub

kompozytorskiej współczesnego klawesynisty

 

SESJA POŁUDNIOWA  –  12:00

Dr hab. Paula Jaszczyk (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

 Danse, nie zawsze macabre, w sztukach plastycznych

Prof. zw. Ewa Wycichowska

„Człowieku, naucz się tańczyć, bo inaczej aniołowie w niebie nie będą wiedzieć, co z Tobą zrobić"[Św. Augustyn z Hippony]

Dr Stefan Drajewski (Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

Danse macabre w balecie i teatrze tańca

Dr hab. Paula Jaszczyk (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

 Danse, nie zawsze macabre, w sztukach plastycznych

Prof. dr hab. Anna Kubiak (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

Współczesny Danse Macabre

 

SESJA POPOŁUDNIOWA  –  14:30

Prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz (Uniwersytet Zielonogórski)

 „Danse macabre” według Modesta Musorgskiego

Mgr Magdalena Pasternak (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

Motyw odchodzenia według Tana Duna na przykładzie „Water Passion after St. Matthew”

Dr Jacek Jackowski (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)

 Agonia rytuału czyli o przemianach elementów muzycznych w ludowej pobożności na przykładzie czuwania i śpiewu przy zmarłych

PANEL DYSKUSYJNY – 16:00

Uczestnicy Konferencji oraz zaproszeni Goście

Kontakt: konferencja.memento.umfc@gmail.com

Link Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/84792473030?pwd=MUhhL2hES1BWektKTTQyU3lJWlBkdz09

fot. Krzysztof Heyke

To download

Tags: