Recruitment

Dear Candidate, Dear Candidate,
we are extremely pleased that you want to join the group of UMFC students. Every year, nearly 1,000 candidates participate in the recruitment process. Among UMFC graduates are some of the biggest names from the world of culture. We wish you to join the ranks of outstanding, fulfilled artists for whom music was and is a passion. We invite you to read the recruitment details and wish you good luck in the admissions process.

Studies at the Chopin University of Music are provided as first- and second-cycle studies, in full-time and part-time form. Graduates of first-cycle studies receive a bachelor's degree, giving them the opportunity to continue their education in second-cycle (master's) studies. Graduates of second-level studies obtain the professional title of master's degree, giving the opportunity to continue their education in doctoral schools.

Recruitment for the first year of study in the 2024/2025 academic year will include full-time and part-time first degree (bachelor's), full-time and part-time second degree (master's) studies. Recruitment proceedings are conducted by Faculty Recruitment Committees in accordance with Article 70 of the Law of July 20, 2018 Law on Higher Education and Science. The recruitment procedure is a competition, and its results are public. Tests of knowledge and skills not included in the scope of the Matura exam are conducted in accordance with Article 70, paragraph 4 of the Law of July 20, 2018. Law on Higher Education and Science. Laureates and finalists of art Olympiads at the central level will be exempted from the qualification procedure in those subjects to which the Olympiad applied. In this case, the highest score possible for the subject is entered. Part-time studies are paid. Payment for studies is determined each year by the Rector of the University.

 

 • IMPORTANT DEADLINES

  Egzaminy wstępne na I stopień 10-18.06.2024 (Warszawa)
  Egzaminy wstępne na I stopień 17-22.06.2024 (Białystok)
  Egzaminy wstępne na II stopień 1-9.07.2024
  Egzaminy w trybie ponownej rekrutacji 9-14.09.2024

  TERMINY ORAZ WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA - tryb podstawowy [pdf]
  TERMINY ORAZ WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA - DLA CUDZOZIEMCÓW [pdf]

   

 • IRK - CANDIDATE REGISTRATION

  Rejestracja w systemie IRK

  1. Rejestracja w systemie IRK jest obowiązkowa i będzie dostępna poprzez stronę irk.chopin.edu.pl od dnia 1 maja 2024 r.
  2. Po dokonaniu rejestracji w systemie IRK kandydaci zobowiązani są do dostarczenia materiałów wymaganych do przeprowadzenia sprawdzianów.
  3. Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025 wynosi 150 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm.). Opłata podlega zwrotowi na zasadach określonych w Uchwale nr 14/126/2023 z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025. 

   

  IRK - REJESTRACJA KANDYDATÓW

 • Medical tests for candidates

  Skierowanie na badania będzie możliwe do odebrania osobiście w dziekanacie właściwego wydziału lub przesyłane kandydatom scanem za pośrednictwem systemu IRK.

  Informacja o badaniach lekarskich pod linkiem
  Wykaz placówek na terenie województwa mazowieckiego pod linkiem
  Wykaz placówek na terenie województwa podlaskiego pod linkiem

 • Audiometric testing for sound recordists

  Badania audiometryczne wykonywane są w Katedrze Akustyki Muzycznej i Multimediów UMFC, pokój 413. Badanie jest bezpłatne i trwa ok. 40 minut. Badania będą odbywały się w dniach 22 V – 11 VI (w tym od 5 VI do 11 VI codziennie z wyjątkiem 8 VI), w godzinach 09.00 – 17.15. Termin badania należy uzgodnić telefonicznie pod numerem 22 278 92 83 (Dziekanat Wydziału Reżyserii Dźwięku). Zapisy prowadzone są codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00. Prosimy o przybycie ok. 10 minut przed wyznaczonym terminem. W ciągu doby poprzedzającej badanie należy unikać ekspozycji na głośne dźwięki (również muzyczne). Wymagany jest dobry ogólny stan zdrowia – niektóre dolegliwości lub przyjmowane leki mogą wpłynąć negatywnie na wyniki badania. Osoby, które w przeszłości miały już wykonywane badania audiometryczne proszone są o zabranie wyników ze sobą. Zachęcamy do skorzystania z wcześniejszych terminów. W razie potrzeby badanie może wówczas zostać powtórzone.
   

 • Method of sending recordinds

  Wszystkie pliki audio-wideo powinny ujmować kandydata w całej postaci w przeciągu całego nagrania, bez zbliżeń, bez poruszeń obrazu oraz bez montażu w ramach jednego utworu, z dobrze słyszalną muzyką (jeżeli stanowi akompaniament); w dobrym świetle pozwalającym w pełni zidentyfikować osobę grającą/ śpiewającą/ recytującą/ tańczącą. Nagranie obejmuje przedstawienie się kandydata oraz informacje o utworze (kompozytor/ autor, tytuł).
  Sposób przesyłania nagrań:

  • do przekazywania nagrań zostanie wykorzystana infrastruktura Microsoft, w ramach chmury prywatnej dzierżawionej przez UMFC
  • 1 czerwca na koncie w IRK każdego z kandydatów (osób, które opłaciły rekrutację i na kierunkach, na których jest wymagane przesłanie nagrania) pojawi się komunikat z linkiem umożliwiającym przestanie materiałów
  • po otwarciu linku w przeglądarce internetowej kandydat będzie mógł załączyć pliki z nagraniami wideo
  • przed wysłaniem pliku kandydat będzie musiał podpisać pliki swoim imieniem i nazwiskiem, w zapisie identycznym jak w IRK, dodatkowo nagrania powinny być opisane (tytuł utworu, kompozytor, kto wykonuje).
  • jeżeli jest wymagane oznaczenie kolejności odsłuchiwania utworów kandydat jest zobowiązany do oznaczenia numeracją przesyłanych nagrań - brak tej informacji oznacza, że Komisja dokonuje własnego wyboru. Należy też podać, który utwór powinien być odsłuchiwany (własny wybór kandydata), jeżeli kandydat zakwalifikuje się do drugiego etapu (wokalistyka)
  • po ukończonym przesyle pliku kandydatowi wyświetli się stosowny komunikat
  • link jest aktywny tylko do końca terminu na przesłanie pliku/plików
  • każdy plik może być przestany tylko raz
  • na swój adres mailowy oraz w systemie IRK kandydat otrzyma informację zwrotną, że plik jest czytelny [informacja ta w żaden sposób nie wpływa na ocenę pliku]

  UWAGA!
  Każdy utwór musi zostać zarejestrowany bez cięć na jednym nagraniu. Każde nagranie musi być przestane osobnym linkiem. Kandydaci, których nagrania w ramach jednego utworu będą nosiły ślady jakichkolwiek cięć lub innych przeróbek, nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu rekrutacji. Nagranie może być zarejestrowane przy użyciu dowolnego urządzenia nagrywającego obraz i dźwięk, np. kamery, kamery internetowej, smartfona, urządzenia rejestrującego obraz z mikrofonem zewnętrznym.

  Podczas nagrywania utworu należy pamiętać o oświetleniu, położeniu kamery oraz kadrowaniu. Oświetlenie powinno padać na kandydata przede wszystkim od przodu, nie od tyłu. Kamera powinna zostać ustawiona stabilnie oraz w taki sposób, żeby kandydat i cały zakres jego ruchu a także instrument widoczne byty w kadrze przez cały czas nagrania. Urządzenie rejestrujące obraz i dźwięk musi znajdować się w tym samym miejscu i ustawieniu. Przed dokonaniem nagrania należy przetestować poziom dźwięku - zarówno najgłośniejsze jak
  i najcichsze dźwięki muszą być adekwatnie słyszalne. Jeżeli istnieje taka możliwość, warto posłużyć się mikrofonem zewnętrznym podłączonym do urządzenia nagrywającego obraz. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek korekt po zarejestrowaniu nagrania.

  Jeżeli z przyczyn niezależnych od kandydata nie może on dokonać nagrania utworu z pianistą, dopuszczalne jest dokonanie nagrania z podkładem fortepianowym lub solo. Szczegóły organizacyjne oraz techniczne dotyczące egzaminów przeprowadzanych on-line zostaną przekazane kandydatom za pośrednictwem systemu IRK.