Job Offers

Find out about current job offers and detailed information about recruitment processes for academic teachers and non-academic teachers at the Chopin University of Music.

Send your CV and fulfill your dreams of working at the largest and oldest Polish music university, which constantly expands cooperation with the largest music centers in the country and in the world. Realize your professional plans successfully. Join an ambitious team that builds our organization together.

Below are current job offers for non-academic staff. Announcements on competitions for the positions of academic teachers can be found on the website of the UMFC Public Information Bulletin.

 

 • Specialist for the USOS system - University Study Support System, IT Department

  Stanowisko: Specjalista ds. systemu USOS - Uniwersytecki System Obsługi Studiów, Dział Informatyki [pdf.]
  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres obowiązków:
  1. instalacja, konfiguracja, aktualizacja i administracja systemu USOS i jego modułów
  2. zapewnianie bezpieczeństwa i niezawodności systemu USOS i jego danych
  3. rozwiązywanie problemów technicznych i zgłoszeń użytkowników systemu USOS
  4. współpracę z innymi działami informatyki i administracji uczelni w zakresie integracji systemu USOS z innymi systemami informatycznymi
  5. szkolenie i doradztwo dla użytkowników systemu USOS
  6. monitorowanie i analiza funkcjonowania systemu USOS i jego wydajności
  7. opracowywanie dokumentacji technicznej i użytkowej systemu USOS
  8. testowanie i wdrażanie nowych funkcjonalności i rozwiązań systemu USOS
  9. uczestnictwo w projektach rozwojowych i badawczych związanych z systemem USOS

  Wymagania:
  1. wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
  2. doświadczenie zawodowe w obsłudze lub rozwoju systemów informatycznych
  3. znajomość systemu USOS lub podobnych systemów wspomagających działalność uczelni wyższej
  4. znajomość języków programowania, baz danych, narzędzi administracyjnych i testowych stosowanych w systemie USOS
  5. umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
  6. umiejętność pracy w zespole i komunikacji z użytkownikami
  7. znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub technicznym

  Poszukujemy osoby o wysokiej kulturze osobistej, komunikatywnej, otwartej na kontakty z innymi, potrafiącej szybko się uczyć i pracować pod presją czasu.

  Oferujemy:
  - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełen etat)
  - pakiet ZFŚS ,
  - uczestnictwo w szkoleniach i kursach
  - miłą atmosferę w miejscu pracy
  - pomoc we wdrożeniu na stanowisku pracy

  Kandydaci proszeni są o składanie CV oraz oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych przez UMFC, drogą elektroniczną na adres: rekrutacja-praca@chopin.edu.pl 

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina
   
  Oświadczenie
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zawartych w złożonych dokumentach (m.in. cv, kopie dyplomów, świadectw i in.) w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisko Specjalisty ds. systemu USOS - Uniwersytecki System Obsługi Studiów, Dział Informatyki.

  ……………………………………….
  (data, czytelny podpis)

  Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina  jest Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Okólnik 2 
  w Warszawie. 
  Administrator danych informuje, że:
  1. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@chopin.edu.pl.
  2. Państwa dane będą przetwarzane w celu: 
  a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy, 
  b) kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji.
  3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zaangażowanych w proces rekrutacji.
  4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co będzie jednoznaczne z odstąpieniem z dalszego udziału w rekrutacji. Po zakończeniu procesu rekrutacji  dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
  5. Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
  6. Podanie danych, o których mowa w ofertach pracy jest wymagane określonymi przepisami prawa i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko. 
  7. Realizacja praw, o których mowa w pkt 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@chopin.edu.pl lub kadry@chopin.edu.pl a także drogą listowną przesyłając żądanie na adres siedziby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2 w Warszawie.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.