Kursy konsultacyjne dla kandydatów

Drodzy Kandydaci,
witamy Was serdecznie w progach naszej uczelni. Jeśli chcecie poczuć się pewniej i bezpieczniej podczas egzaminów wstępnych 2024/2025, zapraszamy do wzięcia udziału w Kursie Konsultacyjnym prowadzonym przez pedagogów UMFC. 

Zajęcia kursowe dla kandydatów na studia pierwszego stopnia odbędą się online za pomocą platformy Microsoft Teams, w terminach zgodnych z podanymi poniżej harmonogramami:
– Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki (16 godzin) 
– Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej (16 godzin)
– Wydział Instrumentalny (8 godzin)
– Wydział Wokalno-Aktorski (8 godzin)
– Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki (10 godzin) 
– Wydział Reżyserii Dźwięku (16 godzin) 
– Wydział Muzyki Kościelnej (8 godzin) 
– Wydział Tańca (8 godzin) 
– Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej (10 godzin) 
– Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki - Filia w Białymstoku

 • PŁATNOŚCI

  KURSY KONSULTACYJNE - WARSZAWA

  KOSZTY UDZIAŁU W KURSIE: 
  moduł 16 godzinny - 600 zł (sześćset złotych) 
  moduł 12 godzinny – 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) 
  moduł 10 godzinny – 380 zł (trzysta osiemdziesiąt złotych) 
  moduł 8 godzinny – 300 zł (trzysta złotych) 

   

  PŁATNOŚCI: 
  jednorazowo – pełna kwota do 20 marca 2024 lub w dwóch równych ratach - pierwsza do 13 marca 2024  oraz druga do 31 marca 2024 r.
  Opłatę za udział w kursie należy uiścić przelewem na odpowiedni rachunek bankowy:
  Warszawa - ALIOR BANK SA 72 2490 0005 0000 4600 8547 8731
  Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Jedyny przypadek zwrotu wpłaty, to odwołanie kursu z przyczyn niezależnych od organizatora. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.  

  Dodatkowe pytania prosimy kierować mailowo na adres: agata.wardzynska@adm.chopin.edu.pl  

   

  KURSY KONSULTACYJNE - BIAŁYSTOK

  KOSZT UDZIAŁU W KURSIE:
  Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  moduł 16 godzinny – 600 zł (sześćset złotych)
  moduł 12 godzinny – 450 zł (trzysta złotych)  
  moduł 8 godzinny – 300 zł (trzysta złotych)

  Kierunek: Instrumentalistyka i Wokalistyka
  moduł 8 godzinny – 300 zł (trzysta złotych)

   

  PŁATNOŚCI:
  jednorazowo – pełna kwota do dnia 13 marca 2024 r. lub w dwóch równych ratach - pierwsza do 13 marca 2024 r. oraz druga do 03 kwietnia 2024 r.
  Opłatę za udział w kursie należy uiścić przelewem na rachunek bankowy: 
  Białystok - ALIOR BANK S.A. 90 2490 0005 0000 4600 3035 4374

  Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Jedyny przypadek zwrotu wpłaty, to odwołanie kursu z przyczyn niezależnych od organizatora.

  Dodatkowe pytania prosimy kierować mailowo na adres: filia@chopin.edu.pl

 • ZGŁOSZENIA

  Wszyscy zainteresowani udziałem w kursie konsultacyjnym proszeni są wypełnienie formularza:

  DLA KANDYDATÓW W WARSZAWIE  - upłynął termin zgłoszeń
   

  DLA KANDYDATÓW W UMFC FILII W BIAŁYMSTOKUFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE - BIAŁYSTOK

  Serdecznie zapraszamy!