Academic Circle: Academic Film and Recording Initiative

Akademicka Inicjatywa Filmowo-Fonograficzna (AIFF) działa przy Wydziale Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina od 2011 roku. Fundamentem jej działalności jest aktywność studentów (i absolwentów) reżyserii dźwięku, chcących poszerzać swoje kompetencje i umiejętności oraz otwierać nowe możliwości rozwoju. Realizujemy swoje zainteresowania poprzez organizowanie seminariów, dyskusji, projekcji nagrań i filmów oraz sesji nagraniowych.
Swoją pracą organizacja wspiera całą społeczność uniwersytecką. Tradycją stał się udział członków AIFF w organizacji m. in. studenckich wydarzeń artystycznych, takich jak Juwenalia Artystyczne czy Artystyczna Noc Muzeów - jesteśmy w nie zaangażowani od planów koncepcyjnych, aż do ich realizacji na żywo i postprodukcji nagrań muzycznych.
Koło aktywnie uczestniczy także w konferencjach naukowych - zarówno ogólnopolskich (Ogólnopolska Studencka Konferencja Akustyków), jak i międzynarodowych (konwencje Audio Engineering Society), w ramach których studenci wydziału mają szansę poszerzania swojej wiedzy w zakresie technologicznych, badawczych i estetycznych aspektów reżyserii dźwięku oraz pokrewnych jej dziedzin sztuki i nauki, a także jej konfrontacji z międzynarodowymi standardami, zdobywają główne nagrody na dedykowanych konkursach i nawiązują znajomości ze studentami zagranicznych uczelni.

 • ZARZĄD I OPIEKUNOWIE KOŁA

  Zarząd koła: 
  Przewodniczące: Małgorzata Mendrek, Maryla Kłosowska

  Opiekunowie koła:
  Sekcja filmowa: mgr Iga Kałduńska, dr Jakub Stadnik
  Sekcja multimedialna: dr Przemysław Danowski
  Sekcja fonograficzna: mgr Michał Bereza

  www.facebook.com/aiffwrd
  aiff@chopin.edu.pl