Rental of instruments

Wypożyczanie instrumentów w UMFC.

Aby wypożyczyć instrument należy:

  1. Pobrać wniosek o wypożyczenie instrumentu w s.237 lub ze strony internetowej i wybrać odpowiedni instrument.
  2. Wypełnić wniosek i zebrać niezbędne podpisy w kolejności STUDENT → PEDAGOG → DZIEKAN → REKTOR
  3. Oczekiwać na kontakt z Wypożyczalni Instrumentów w celu ustalenia terminu przygotowania i podpisania umowy oraz faktury.
  4. Uiszczenie opłaty z góry za najem instrumentu (nr konta na fakturze) oraz kaucję (nr konta na umowie) oraz dostarczenie dowodu wpłaty do Wypożyczalni instrumentów.

Następnie instrument zostanie wydany

 

WAŻNE INFORMACJE

  1. Umowa obowiązuje od 1.10 do 30.09 następnego roku.
  2. Kwota miesięcznego najmu – wg cennika
  3. Kwota jednorazowej kaucji zwrotnej – wg cennika
  4. Jeżeli wartość instrumentu przekracza 10 000 zł, niezbędne jest oświadczenie poręczycieli (dwóch studentów UMFC lub jeden pedagog UMFC)

 

ZWROT INSTRUMENTU

  1. Pobranie formularza oceny stanu instrumentu w s.237 lub ze strony internetowej.
  2. Wypełnienie formularza oceny stanu instrumentu wraz z pedagogiem i dostarczenie go wraz z instrumentem do wypożyczalni instrumentów (s.237).