Chair of String Instruments

Members of the Chair

prof. dr hab. Sławomir Tomasik – Kierownik Katedry
prof. dr h.c. Konstanty Andrzej Kulka
prof. dr hab. Andrzej Bauer
prof. dr hab. Krzysztof Bąkowski
prof. dr hab. Andrzej Gębski
prof. dr hab. Jakub Haufa
prof. dr hab. Tomasz Strahl
prof. dr hab. Magdalena Szczepanowska
prof. dr hab. Marcin Zdunik
dr hab. Adam Bogacki, prof. uczelni
dr hab. Katarzyna Budnik, prof. uczelni
dr hab. Piotr Hausenplas, prof. uczelni
dr hab. Jakub Jakowicz, prof. uczelni
dr hab. Agata Szymczewska, prof. uczelni
dr hab. Janusz Wawrowski, prof. uczelni
ad. dr hab. Christian Danowicz
ad. dr hab. Wojciech Koprowski
ad. dr hab. Maria Machowska
ad. dr hab. Agnieszka Marucha
ad. dr Kamila Wąsik-Janiak
ad. dr Donat Zamiara
as. Roksana Kwaśnikowska-Stankiewicz