Nadanie Sali Senatu imienia Ignacego Jana Paderewskiego

Nadanie Sali Senatu imienia Ignacego Jana Paderewskiego

8 11 2018