VIOLA ORGANISTA — zrealizowany zamysł Leonardo da Vinci

VIOLA ORGANISTA — zrealizowany zamysł Leonardo da Vinci. Koncert MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU.

10 10 2018