Seminarium ZROZUMIEĆ SŁUCHACZA

Fotoreportaż z Seminarium „Zrozumieć słuchacza”

15 04 2014

15 kwietnia 2014 r.
Audytorium im. Karola Szymanowskiego