WIZYTA Prezydenta Keimyung University

Fotoreportaż z wizyty Prezydenta Keimyung University

1 06 2013

1–5 czerwca 2013 r.