POSIEDZENIE Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich

Fotoreportaż z posiedzenia Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich

19 12 2012

19 grudnia 2012 r.
Sala Senatu UMFC