Koncert WIECZÓR LIRYKI WOKALNEJ

Wieczór Liryki Wokalnej

11 05 2011

11 maja 2011 r.

Z cyklu kon­cer­tów „Środa na Okólniku” 11 maja br. odbył się „Wieczór Liryki Wokalnej”. W kon­cer­cie wystą­pi­li: Robert Cieśla — tenor, Katarzyna Jankowska — for­te­pian, któ­rzy wyko­na­li Dichterliebe op. 48 (1840) Roberta Schumanna. W dru­giej czę­ści śpie­wał Ryszard Cieśla — bary­ton, przy for­te­pia­nie zasia­dła Maja Nosowska. W ich wyko­na­niu usły­sze­li­śmy Songs of Travel (1901–1904) Ralpha Vaughana Williamsa.