Henryk Mikołaj Górecki - pieśni. Musica Anima w 10. rocznicę śmierci kompozytora.