2 XII 2020

ad. dr hab. Agata Sapiecha wins the Award of the Minister of Culture and National Heritage

in the field of arts education

Z radością informujemy, że Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie edukacji artystycznej otrzymała

ad. dr hab. Agata Sapiecha.

"Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest przyznawana od 1997 roku artystom, twórcom i animatorom kultury za całokształt ich działalności lub za wybitne osiągnięcia w danym roku w reprezentowanej przez nich dziedzinie. To prestiżowe wyróżnienie pozwala Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreślić najważniejsze nurty i zjawiska, pojawiające się w polskiej kulturze, poprzez uhonorowanie osób, które je tworzą i reprezentują."

Serdecznie gratulujemy!!!