20 III 2021

New publishing: CD Adolphe Gutmann - Chopin's favorite student

The album Adolphe Gutmann - Chopin's Favorite Student includes the premiere recording of Adolphe Gutmann's four-handed pieces and several of his solo compositions performed by Maria Gabryś-Heyke and Dmitri Ablogin.

[…] Na wyobraźnię muzyczną Gutmanna oddziałała niewątpliwie twórczość Chopina, głównie w zakresie stylu i przejmowania typowych dla mistrza cech faktury, melodyki, harmoniki i wzorów ornamentacji” (Ewa Sławińska-Dahlig). Utwory na cztery ręce – walce, nokturny i galop, mimo popularności w XIX wieku, nie doczekały się współczesnych wydań nutowych i popadły w zapomnienie. Niniejszy album przywraca im salonowy blask nawiązując do atmosfery, w której powstały. Gutmann wielokrotnie występował w paryskim salonie Erarda, materiał zaś został zarejestrowany na historycznym fortepianie marki Erard z 1848/1849 roku (numer seryjny 20402), należącym do Marii i Krzysztofa Heyke. 
Premierową rejestrację kompletu utworów na cztery ręce Adolphe’a Gutmanna, oddanego ucznia i przyjaciela Fryderyka Chopina, należy odnotować jako wydarzenie na rynku fonograficznym.
Album można nabyć w sklepie internetowym eFryderyk.pl

ADOLPHE GUTMANN (1819–1882) – ULUBIONY UCZEŃ CHOPINA
Maria Gabryś-Heyke – fortepian historyczny
Dmitry Ablogin – fortepian historyczny

Realizacja nagrania, montaż i mastering: Katarzyna Rakowiecka-Rojsza
Nota programowa: Ewa Sławińska-Dahlig
Redakcja: Olga Gorczyca-Popławska
Tłumaczenie tekstów: Justyna Saciuk
Zdjęcia: Krzysztof Heyke
Opracowanie graficzne, skład: Krzysztof Welian
Redaktor wydawca: Maja Baczyńska, Emilia Dudkiewicz

© Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina | Chopin University Press, UMFC CD 130 | 2020
Patronat: Presto, LongPlay, Maestro