25 V 2022

Przemysław Pacek is the winner of the International Competition for Composers, organized as part of the 9th International Competition of Duets with Harp, 8-10.04.2022 Cieszyn

3rd year student of the 1st degree in composition class of dr. hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC

Z radością informujemy, że Przemysław Pacek, student III roku studiów I stopnia z klasy kompozycji dr. hab. Aleksandra Kościowa, prof. UMFC, został zwycięzcą Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego, organizowanego w ramach IX Międzynarodowego Konkursu Duetów z harfą, 8-10.04.2022 Cieszyn. Nagrodę otrzymał za utwór "Ekstremum tes-set" na skrzypce i harfę.

Serdecznie gratulujemy!

fot. Daria Irena Górniewska

DO POBRANIA