9 VI 2022

Wiktor Szymański is the winner of the SILVER AWARD in the Traditional Acoustic Recording category at the Audio Engineering Society competition in The Hague, 16-19.05.2022

first-year second-cycle student prof. dr hab. Andrzej Lupa, specialization: sound engineering in film and television

Z radością informujemy, że Wiktor Szymański, student I roku studiów drugiego stopnia prof. dr. hab. Andrzeja Lupy, specjalność: reżyseria dźwięku w filmie i telewizji na Wydziale Reżyserii Dźwięku, został laureatem SILVER AWARD w kategorii: Traditional Acoustic Recording na konkursie Audio Engineering Society w Hadze, 16-19.05.2022.

Serdecznie gratulujemy!!!

fot. Mateusz Żaboklicki