13 VII 2022

Alla Polacca children's and youth choir, operating at the Grand Theater of the National Opera, won the 1st prize at the Grieg International Choir Festival

choir conducted by as. dr Anna Bednarska

Z radością informujemy, że Chór dziecięcy i młodzieżowy Alla Polacca, działający przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej, prowadzony przez Panią as. dr Annę Bednarską zdobył I nagrodę na Grieg International Choir Festival!

Serdecznie gratulujemy!