4 I 2023

ad. dr hab. Anna Moniuszko laureatką Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Podlaskiego

Pracownik wydziału Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki, specjalność: Prowadzenie zespołów muzycznych

Z radością informujemy, że ad. dr hab. Anna Moniuszko, pracownik wydziału Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki, otrzymała Nagrodę Artystyczną Marszałka Województwa Podlaskiego za całokształt dotychczasowej działalności, za wybitne osiągnięcia w obszarze muzyki klasycznej, promowanie województwa podlaskiego w kraju i za granicą poprzez aktywną działalność koncertową.

Serdecznie gratulujemy! 

DO POBRANIA