2 II 2023

Totupoint at the Chopin Univesity of Music

A system of sound markers to help blind and visually impaired people orientate themselves in space and access local information.

Wprowadzamy w UMFC kolejne rozwiązania mające na celu zwiększenie dostępności Uczelni. Obecnie uruchomiony został system Totupoint dedykowany dla osób z niepełnosprawnością wzroku, jednak korzystać z niego mogą wszyscy. Bezpłatna aplikacja, nie wymaga połączenia z internetem, aby była przydatna. W UMFC zostały zainstalowane 23 znaczniki (22 na Okólniku i 1 znacznik przy wejściu do Dziekanki). Sukcesywnie będą uzupełniane opisy przestrzeni danych miejsc oraz poszerzać informację tak, aby była interesująca i przede wszystkim pomocna.
 
Zachęcamy do pobrania aplikacji i testowania naszych znaczników i przekazywanie uwag na adres dostepnosc@chopin.edu.pl