2 VI 2023

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-ARTYSTYCZNA Ko-respondencja. Na styku sztuk

21-22.10.2023 Białystok

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KO-RESPONDENCJA. Na styku sztuk.

Kontynuacja cyklu spotkań interdyscyplinarnych ma na celu poszerzenie spektrum zagadnień dotyczących korespondencji sztuk. Spotkania o charakterze naukowym, wykłady, prezentacje i dyskusje, oraz realizowane podczas konferencji projekty artystyczne stały się impulsem do rozwoju interdyscyplinarnych poszukiwań. Celem konferencji jest zastanowienie się nad szeroko pojętymi kontekstami sztuki, jej wielowymiarowością i wzajemnym przenikaniem się różnych dyscyplin. Próbując rozwinąć i pogłębić obszary pogranicza sztuk tworzymy rozpoznawalne już w kraju miejsce artystyczno-naukowego dialogu.

więcej informacji -> Ogolnopolska Konferencja Naukowo Artystyczna KO-respondencja. Na styku sztuk.

Zgłoszenia do 31 sierpnia 2023.

Zapraszamy!