17 V 2024

We invite you to a piano recital by PIANO DUO AnNo/Antra & Normunds Viksnes

and a piano workshop with Prof. Normunds Viksne

Serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy PIANO DUO AnNo/Antra & Normunds Viksnes oraz warsztaty pianistyczne z prof. Normundsem Viksne

20 maja | 19.00 | Koncert
Antra i Normunds Viksne - duet fortepianowy
Łotewska Akademia Muzyczna im. Jazepsa Vitolsa w Rydze

Filiia UMFC w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5 , Sala Audytoryjna, budynek B
W programie utwory: A. Vecumnieksa , J. Haydna, H. Kulenty, F. Bussoniego. U. Sisaska

21 maja | Warsztaty pianistyczne
z prof. Normundsem Viksne, budynek A, sala 114