4 VI 2024

Rector Professor Klaudiusz Baran awarded the Gold Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

for a lifetime of artistic achievement.

Z radością i dumą informujemy, że dziś JM Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran otrzymał z rąk Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za całokształt dorobku artystycznego.
Serdecznie gratulujemy Panie Rektorze!!!


fot. Michał Ostoja-Ostaszewski
zdjęcia u uroczystości wręcznenia medali w Zakmku Królewskim - fot. L. Lis