10 III 2021

UMFC Open Day

Composition and Theory of Music

Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki skupia wiodących polskich kompozytorów i teoretyków. Celem Wydziału jest wszechstronne wyposażenie przyszłych absolwentów w warsztat kompozytorski, aparat badawczy i umiejętności praktyczne w zakresie kompozycji, instrumentacji, kontrapunktu, muzyki elektronicznej, muzyki filmowej i teatralnej, analizy dzieła muzycznego, historii muzyki, historii stylów wykonawczych czy historii teorii muzyki. Wydział daje szanse studentom na szerokie zaistnienie na rynku muzycznym poprzez regularną aktywność koncertową (możliwość prawykonań podczas Koncertów Katedry Kompozycji, Studium Muzyki Nowej oraz Chopin University Modern Ensemble) i współpracę z wydawnictwem Chopin University Press (publikacja partytur i nagrań płytowych). Wizytówkę Wydziału stanowią jego absolwenci, wśród nich m.in. Witold Lutosławski, Paweł Szymański, Paweł Mykietyn, Andrzej Panufnik czy Adam Sztaba.

Program spotkań i lekcji otwartych: 

18:00 | Dobry wieczór UMFC!
– spotkanie i wycieczka po uczelni z JM Rektorem, prof. dr hab. Klaudiuszem Baranem,
– wywiad z dziekanem Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki, dr. hab. Ignacym Zalewskim; prowadzenie wywiadu – Klaudia Carlos

18:30 – 21:00 | lekcje otwarte, sala im. H. Melcera (link do lekcji pokazowychzoom meeting ID: 222 789 2800)

18:30 – próba Chopin University Modern Ensemble
20:00 – lekcja kompozycji muzyki filmowej, dr hab. Tomasz Opałka

oraz (link do spotkań z przedstawicielami władz wydziału i studentamizoom meeting ID: 222 789 2800):

Uwaga! Bardzo prosimy o domyślne wyciszenie mikrofonów.
18:30 – 20:00 | Q&A z dziekanem Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki, dr. hab. Ignacym Zalewskim
18:30 – 20:00 | Q&A z dr. hab. Katarzyną Szymańską-Stułką, prof. UMFC
18:30 – 20:00 | spotkanie z Samorządem Studentów UMFC

Wszystkie informacje związane ze studiami prowadzonymi na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki dostępne w Informatorze dla kandydatów na studia