7 III 2022

Open Day 7.03.2022

Wydział Instrumentalny

Zapraszamy na Dni Otwarte UMFC na Wydziale Instrumentalnym. 

18.00 - powitanie przez dziekana Wydziału Instrumentalnego prof. dr. hab. Tomasza Strahla

LEKCJE POKAZOWE ON-LINE

18.10 - dr hab. Arkadiusz Krupa, prof. UMFC - obój

18.30 - prof. dr hab. Joanna Ławrynowicz-Just - fortepian

19.00 - dr hab. Janusz Wawrowski, prof. UMFC - skrzypce

19.30 - ad. dr Maria Peradzyńska - flet

20.00 - prezentacja wydziału - dziekan prof. dr hab. Tomasz Strahl opowiada o wydziale i wraz z innymi pedagogami odpowiada na pytania kandydatów

Zapraszamy!