23 VI 2022

Nicol Miękus won the 3rd prize at the 5th Intercollegiate Viola Competition in Poznań (15/05/22) and also the 3rd prize at the 1st National Competition of Polish Viola Music Z. Frieman (12/04/22)

First-year student of MA studies in the viola class of dr hab. Katarzyna Budnik, prof. UMFC and mgr Mateusz Doniec

Z radością informujemy, że Nicol Miękus, studentka I roku studiów magisterskich w klasie altówki dr hab. Katarzyny Budnik, prof. UMFC oraz mgr. Mateusza Dońca, zdobyła III nagrodę na V Międzyuczelnianym Konkursie altówkowym w Poznaniu (15.05.22) oraz również III nagrodę na I Ogólnopolskim Konkursie Polskiej Muzyki Altówkowej im. Zbigniewa Friemana (12.04.22).

Serdecznie gratulujemy!!!

fot. Mateusz Żaboklicki