20 VII 2022

Zhan Zhou won the Gold Prize in Professional Category at the Grand Master Music Competition 2022

Artistic training student in the violin class of dr hab. Agnieszka Marucha

Z radością informujemy, że Zhan Zhou, stażystka w klasie w klasie skrzypiec dr hab. Agnieszki Maruchy została laureatką Gold Prize in Professional Category na Grand Master Music Competition 2022.

Serdecznie gratulujemy!!!