26 VIII 2022

The band consisting of Julian Charuba, Kajetan Sokolnicki, Tomasz Szymański, Jan Szymeczko won the 2nd prize at the 1st International Jazz Music Competition Kracamera - Jazz 2022

The musicians are students of the Instrumental Faculties as well as Jazz and Stage Music. The leader of the group is Julian Charuba, a student in the jazz accordion class led by dr hab. Rafał Grząka, prof. UMFC.

Z radością informujemy, że zespół w składzie Julian Charuba, Kajetan Sokolnicki, Tomasz Szymański, Jan Szymeczko zdobył II nagrodę na I Międzynarodowym Konkursie Muzyki Jazzowej Kracamera - Jazz 2022. Muzycy są studentami Wydziałów Instrumentalnego oraz Jazzu i Muzyki estradowej. Liderem zespołu jest Julian Charuba, student w klasie akordeonu jazzowego, prowadzonej przez dr. hab. Rafała Grząkę, prof. UMFC.

Serdecznie gratulujemy!!!