1 X 2022

Scholarships of of Warsaw John Paul II

for students studying in Warsaw who are successful in science, art or sports

Stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II adresowane są do uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne. To inicjatywa, której początki sięgają 2005 roku.

Stypendia to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program edukacyjny, który umożliwia jego uczestnikom wszechstronny rozwój, zapewnia im możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudza do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów.

Nabór wniosków dla STUDENTÓW będzie prowadzony od 01/09/2022 do 10/10/2022 (edycja 2022/2023) 

CZYTAJ WIĘCEJ 

 

DO POBRANIA