2 XII 2022

Paulina Tomczuk laureatką III nagrody na IV Konkursie Skrzypcowym Muzyki Polskiej im. Wandy Wiłkomirskiej w Częstochowie

Studentka II roku studiów licencjackich, na wydziale instrumentalnym, w klasie skrzypiec dr hab. Agaty Szymczewskiej, prof. UMFC

Z radością informujemy, że Paulina Tomczuk, studentka II roku studiów licencjackich, na wydziale instrumentalnym, w klasie skrzypiec dr hab. Agaty Szymczewskiej, prof. UMFC, otrzymała III nagrodę na IV Konkursie Skrzypcowym Muzyki Polskiej im. Wandy Wiłkomirskiej w Częstochowie. 

Serdeczenie gratulujemy! 

Fot. Łukasz Czarkowski