1 I 1970

Scholarships of the City of Warsaw named John Paul II

New call for applications - 2023-2024 edition

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II adresowane są do uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne. To inicjatywa, której początki sięgają 2005 roku.

Nabór wniosków o stypendia (edycja 2023/2024) prowadzony będzie:

  • dla uczniów – od 23 czerwca do 31 lipca 2023 r.
  • dla studentów – od 1 września do 10 października 2023 r.

    CZYTAJ WIĘCEJ O STYPENDIUM