16 V 2024

Association of Polish Artists of Music invites students

for an informational meeting - May 23, 2024, at 12:00 pm

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,
zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedstawicielem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

23 maja 2024 | godzina 12.00
w Sali Senatu im. Ignacego Jana Paderewskiego pok.209.  

Poruszana tematyka: współtworzenie warunków rozwoju życia muzycznego, ochrona dorobku artystycznego polskich artystów-muzyków, ochrona zawodu artysty-muzyka, zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych SPAM praw do artystycznych wykonań oraz wykonywanie i korzystanie z innych uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Do zobaczenia w czwartek 23 maja!
Osoby zainteresowane udziałem w takim spotkaniu proszę o kontakt  monika.zak-zambrzycka@adm.chopin.edu.pl