Volume 1 Between Work and Interpretation

Białostockie Studia Pedagogiczno-Muzyczne, tom 1: Między dziełem a interpretacją, red. Małgorzata Waszak, Wydawnictwo UMFC, Warszawa 2010, ss. 275 (ISBN 978-83-61489-08-5) + dwie płyty DVD
Między zapisem dzieła muzycznego a jego dźwiękową konkretyzacją rozciąga się ogromna przestrzeń refleksji, działań, doświadczeń, badań muzyków, wykonawców i pedagogów. Pierwszy tom Białostockich Studiów Pedagogiczno-Muzycznych zbliża Czytelnika do owej jeszcze w niedostatecznym stopniu zbadanej przestrzeni; zapoznaje z doświadczeniami wybitnych artystów i nauczycieli takich jak Wiktor Mierżanow czy Bronisława Kawalla; rzuca światło na niezwykle ważne problemy kształcenia muzyków. Tom wzbogacają dwie płyty DVD z zapisem lekcji przeprowadzonych przez doświadczonych pedagogów: prof. Bronisławę Kawallę i zmarłego w 2007 roku prof. Witalisa Raczkiewicza.