3 IV 2024

Election for the position of Rector of the UMFC

Schedule of elections actions

Lista kandydatów w wyborach na stanowisko Rektora UMFC wskazanych przez Radę Uczelni:
prof. dr hab. Alina Ratkowska
prof. dr hab. Tomasz Strahl
prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski

Terminarz czynności wyborczych
20–22 marca | spotkania kandydatów z Radą Uczelni i członkami Senatu, z udziałem społeczności Uczelni
do 26 marca | opiniowanie poszczególnych kandydatów przez Senat i przekazanie opinii Radzie Uczelni
do 28 marca | wskazanie kandydatów na stanowisko Rektora przez Radę Uczelni oraz ogłoszenie przez UKW listy wskazanych kandydatów
8–12 kwietnia | WYBORY REKTORA – przeprowadzenie jednej lub większej liczby tur głosowania

Wybory Rektora (8-12 kwietnia)
Na głosowania w wyborach Rektora zarezerwowano w terminarzu pięć dni, od 8 do 12 kwietnia. W dniu głosowania, głosy będzie można oddawać zdalnie w godzinach od 10 do 18.
Między czterema kuriami wyborczymi: kurią profesorów i doktorów habilitowanych, kurią pozostałych nauczycieli akademickich, kurią doktorantów i studentów oraz kurią pracowników niebędących nauczycielami akademickimi istnieje zróżnicowanie materialne głosów. Wagi głosów poszczególnych kurii oraz zasada obliczania głosów ważonych podane są w § 26 Ordynacji Wyborczej.
Do wyboru na stanowisko Rektora konieczne jest uzyskanie przez kandydata bezwzględnej większości głosów ważonych, czyli więcej niż 50% głosów ważonych po zsumowaniu głosów we wszystkich kuriach wyborczych. Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, w następnym dniu zostanie przeprowadzone kolejne głosowanie. Po zakończeniu każdego głosowania podany zostanie jego wynik.
Wynik wyborów zostanie ogłoszony po stwierdzeniu przez Uczelnianą Komisję Wyborczą ważności wyborów. Uchwałę taką będzie można podjąć nie wcześniej niż po upływie trzech dni roboczych od dnia ostatniego głosowania.

WIĘCEJ W ZAKŁADCE AKTY PRAWNE/WYBORY