Kreowanie oferty, usług i przedsięwzięć artystycznych

Prowadząca: mgr Anna Proszowska-Sala

Przedmiot dotyczy zasad, które determinują budowanie własnej przestrzeni zawodowej w sposób niezależny, twórczy, innowacyjny i przedsiębiorczy. Dotyczy zagadnień związanych z kreatywnym, projektowym i zarządczym podejściem do kreowania szeroko pojętej oferty artystycznej, w tym m.in.: koncertowej, nagrywania i wydawania płyt, organizacji wydarzeń artystycznych, działalności fundacji artystycznych, oferty edukacyjnej, funkcjonowania zespołów kameralnych i orkiestr etc.

Przedmiot skierowany do wszystkich wydziałów studiów: licencjackich (II, III, IV rok), magisterskich (I, II rok), doktoranckich.)

Kontekst:

Współcześnie jesteśmy świadkami ogromnej zmiany modelu pracy. Obietnica stabilnego zatrudnienia w jednej firmie, orkiestrze, instytucji, czy też tzw. „bezpieczeństwo” nie może już być, w tym hiperkonkurencyjnym świecie, zapewnione. Wielu ludzi, z przywiązania do pokutującego mitu o bezpieczeństwie niechętnie przyjmuje do wiadomości, że koniecznie potrzebne jest otworzenie się na nowe sposoby kształtowania swojej działalności zawodowej. Dla ludzi uprawiających zawody kreatywne, ludzi zdolnych, twórczych i otwartych wielką szansą na osiągnięcie sukcesu jest otworzenie się na życie zawodowe, w którym można wspinać się wyłącznie po szczeblach własnej kreatywności. Mogą oni stawać się mentalnymi lub faktycznymi przedsiębiorcami, innowacyjnymi, skłonnymi do ryzyka i samowystarczalnymi. Dotyczy to również artystów, których przedsięwzięcia, artystyczna pasja i poszukiwanie indywidualnej ścieżki zawodowej może we współczesnym świecie oznaczać szansę i konieczność zarazem kreowania własnych możliwości i perspektyw.

Dzisiaj kształtuje się lub już doskonale funkcjonuje nowy typ artystów muzyków, którzy znajdują niekonwencjonalne, różnorodne i atrakcyjne sposoby na łączenie publiczności z muzyką, często poza formalnymi salami koncertowymi, czy firmami fonograficznymi. Eksplorują oni nowe sposoby na realizację swoich karier, które stały się znacznie bardziej wielowymiarowe. Najbardziej zaangażowani muzycy, odnoszący sukcesy na różnych polach są kwintesencją przedsiębiorczości, a wręcz są „artmultipreneurs“. Regularnie wprowadzają na rynek nowe zespoły, są zaangażowani w wiele równolegle realizowanych projektów i przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych, otwierają własne studia i szkoły nauczania, kreują marki nagraniowe, publikują własne utwory, współpracują z różnymi zespołami muzycznymi i formacjami artystycznymi, prowadzą audycje radiowe, zakładają spółki, organizują wydarzenia i festiwale artystyczne, wykorzystują media społecznościowe do budowania swoich własnych przestrzeni zawodowych. Są zaangażowani w działalność naukową i badawczą. Zajmują się promocją sztuki i fundrisingiem. Zarządzają zespołami artystycznymi. Najwięksi z nich są globalnymi liderami, obywatelami i adwokatami w dziedzinie sztuki i edukacji muzycznej, służąc swoim społecznościom jako artyści i doradcy.

 

 

 

 

Zakres merytoryczny – zagadnienia wykładowe i warsztatowe

 • Prezentacja możliwości i bogactwa zawodowego wykorzystywania muzycznego wykształcenia i umiejętności artystycznych we współczesnym świecie
 • Prezentacja najlepszych praktyk i działalności wybitnych artystów muzyków, zespołów oraz orkiestr działających z duchu innowacyjności i przedsiębiorczości artystycznej
 • Kluczowa elementy przedsiębiorczości artystycznej, od których wszystko zależy:
  • Pojęcie „Klienta” w muzycznej branży artystycznej i definiowanie jego potrzeb.
  • Pojęcie „produktu” i „oferty”
 • Definiowanie obszarów własnej eksperckości
 • Możliwości i zasady tworzenia produktów artystycznych:
  • Koncertu
  • Trasy koncertowej
  • Płyty
  • Oferty edukacyjnej (Digital, offline)
 • Tworzenie wycen projektów i produktów artystycznych
 • Pojęcie „wartości” dla klienta
 • Zasady skalowania się i zwiększania przychodów
 • Zarządzanie projektami artystycznymi

Metody prowadzenia zajęć:

 • Wykłady
 • Prezentacja case study
 • Warsztaty
 • Dyskusje
 • Dedykowane materiały ćwiczeniowe i dydaktyczne
 • Prezentacje własnych projektów przygotowanych przez studentów

Informacje organizacyjne:

 • Czas trwania: 1 semestr (możliwość zapisu – dwa razy w roku akademickim)
 • ECTS w każdym semestrze: 3
 • Liczba godzin tygodniowo: Zajęcia odbywają się co tydzień, w poniedziałek o godz. 10.30-12.00: 2h wykładowe
 •  Forma zajęć: wykład+ćwiczenia+dyskusje+prezentacje case study
 • Forma przeprowadzania zajęć: online
 • Limit miejsc: 50
 • Zgłoszenia: - link do USOSA