Szkolenia dla pracowników administracji

W ramach realizacji programu PO WER „Talenty muzyczne na drodze do mistrzostwa i sukcesu zawodowego” , pracownicy administracji Uniwersytetu Muzycznego mogą brać udział w specjalistycznych szkoleniach podnoszących kompetencje zarządcze.

Zestawienie zrealizowanych szkoleń:

Lp Rodzaj wsparcia Termin Tytuł Miejsce
1 Kurs 30.03.2019 – 06.2019 Kurs „Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych” Warszawa
2 Szkolenie 25.06.2019 Tworzenie programów studiów w świetle przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0) Warszawa
3 Szkolenie 26-27.08.2019 Kurs płacowy od podstaw Warszawa
4 Szkolenie 26.08.2019 Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2019 i 2020… Warszawa
5 Szkolenie 07.08.2019 Fotografia, prawo autorskie, wizerunek i dobro osobiste Warszawa
6 Szkolenie 30.10.2019 Planowanie i rozliczanie czasu pracy Warszawa
7 Szkolenie 19-20.11.2019 „Plan rzeczowo-finansowy w szkołach wyższych w świetle aktualnych przepisów” Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa
8 Szkolenie 27.11.2019 „Postępowanie w sprawach doktorantów w świetle Ustawy 2.0” ul. Kłopotowskiego 36, Warszawa
9 Szkolenie 14.01.2019; g.10:00-16:00 „Opisy wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Kryterium III ewaluacji jakości działalności naukowej” Warszawa
10 Szkolenie 9.01-12.01.2019 „InDesign bez tajemnic” Kraków, ul. Sienkiewicza 9/14
11 Szkolenie 27.02-28.02.2020 „Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Analiza porównawcza obecnych i nowych przepisów”

Warszawa, Atlas Tower, al. Jerozolimskie 123a